ChatGPT: de game-changer voor copywriters

ChatGPT copywriters

Als copywriter heb je je waarschijnlijk al afgevraagd: kan ChatGPT mij vervangen? Is ChatGPT een bedreiging voor mijn baan? Moet ik ChatGPT zien als concurrentie of eerder als een mogelijkheid voor samenwerking? Het zijn zorgwekkende vragen die de afgelopen tijd in het hoofd van elke copywriter spelen, ook in die van mij.

Laten we het eerst aan ChatGPT zelf vragen:

Prompt: Kan ChatGPT copywriters vervangen? Geef mij een beknopte en duidelijke uitleg.
Antwoord: Nee, ChatGPT kan copywriters niet volledig vervangen. Het kan hen echter wel ondersteunen en efficiënter maken door taken te automatiseren en te helpen bij het genereren van tekst en ideeën. De menselijke creativiteit, stijl en strategisch inzicht blijven belangrijk voor effectieve copywriting.

ChatGPT prompt
ChatGPT prompt

Opgelucht? Wellicht een tikkeltje. Laten we echter wat dieper duiken en ontdekken hoe ChatGPT copywriters kan beïnvloeden en wat we hierover allemaal moeten weten. (Sommige gedeeltes in deze blog hebben een gele kleurtje, we komen daar later op terug. Lees gerust verder.)

ChatGPT, in het kort

Voor degenen die er nog niet bekend mee zijn: ChatGPT, afkorting voor Generative Pre-trained Transformer, is een geavanceerd chatbot-model dat is ontwikkeld door OpenAI. Het is zonder twijfel ‘t meest innovatieve chatbot ooit. Sinds de introductie in november 2022 heeft het snel aan populariteit gewonnen en wordt het door miljoenen mensen over de hele wereld gebruikt. ChatGPT kan inhoud genereren, conversaties voeren, grote hoeveelheden data verwerken en relevante antwoorden geven.

De impact van ChatGPT op copywriters

ChatGPT heeft een aanzienlijke, positieve impact op copywriters. Het helpt niet alleen om nieuwe ideeën te verkrijgen, maar bespaart ook enorm veel tijd door de snelle en relevante antwoorden die het genereert. Hieronder vind je een aantal belangrijke punten waarop ChatGPT (positieve) invloed heeft op copywriters.

Inspiratie en ideeën

ChatGPT kan dienen als een waardevolle bron van inspiratie. Als copywriter ervaar je vast weleens moeite om bijvoorbeeld een frisse benadering te vinden voor een veelvoorkomend onderwerp. ChatGPT kan je hierbij helpen met nieuwe ideeën en suggesties voor onderwerpen.

Efficiëntie en productiviteit

Voorheen waren copywriters vaak afhankelijk van urenlange research, waarbij ze door verschillende bronnen moesten zoeken naar relevante informatie en inspiratie. Nu kunnen ze simpelweg hun vragen stellen aan ChatGPT en binnen enkele seconden een uitgebreid antwoord ontvangen. In plaats van vanaf 0 te beginnen, concentreer ik mij bijvoorbeeld op het verfijnen van de concepten en ruwe drafts die ik van ChatGPT ontvang. Dit leidt weer tot een hogere productiviteit en extra tijd voor eventuele andere taken.

Uitbreiding van content

ChatGPT kan worden gebruikt om extra alinea’s, zinnen of alternatieve formuleringen te genereren. Ervaar je moeite om op het gewenste aantal woorden uit te komen? Gebruik dan ChatGPT voor uitbreiding van je bestaande tekst. Let wel op dat je niet veel afwijkt van de context.

Taal- en grammatica-correcties

Last but not least; ChatGPT kan worden gebruikt bij taal- en grammatica-correcties. Het geeft je suggesties voor spelling en interpunctie (die jij als copywriter soms over het hoofd kunt zien).

De grenzen van ChatGPT

Hoewel ChatGPT een krachtig hulpmiddel is, heeft het zijn beperkingen. Het is belangrijk om te erkennen dat ChatGPT menselijke creativiteit en inzicht niet kan vervangen. Het is een technologie die afhankelijk is van de input en instructies die het ontvangt, en mist de emotionele intelligentie van een ervaren copywriter.

Verder heeft ChatGPT geen kennis van de wereld en gaat alleen af op de informatie die het tijdens ‘t trainingsproces heeft gezien. Op het moment van schrijven is de data van ChatGPT opgenomen t/m september 2021. Daarnaast kan het ook onwaarheden genereren (met een sterke overtuiging), omdat het is getraind op enorme hoeveelheden data afkomstig van het internet, waar .. inderdaad, veel onjuiste informatie te vinden is.

Hieronder vind je een lijst met de belangrijke beperkingen van ChatGPT met betrekking tot copywriting.

Creativiteit en specifieke kennis

ChatGPT kan alleen informatie genereren op basis van wat het heeft geleerd tijdens de training. Het mist de capaciteit om volledig nieuwe en unieke concepten te bedenken, en beschikt ook niet over diepgaande kennis van specifieke vakgebieden of branches. Dit zijn juist de aspecten die een copy creatief en gespecialiseerd maken.

Stijl en tone of voice

Copywriting draait eigenlijk om het overbrengen van de stijl en tone of voice van jouw bedrijf, wat een menselijke touch vereist. ChatGPT genereert teksten, maar kan moeite hebben om de essentie van een bedrijf nauwkeurig en consistent vast te leggen zonder menselijke begeleiding en intuïtie.

Emotioneel begrip

ChatGPT is een robot, en kan de juiste emoties dus niet in tekst overbrengen en begrijpen hoe lezers bepaalde woorden of zinnen zullen ervaren. Het genereert een tekst in 30 seconden, maar deze tekst is erg plat en de tone is ‘inhuman’. Verder kan het niet een bepaald gevoel of sfeer oproepen, iets dat erg belangrijk is bij een (overtuigende) copy.

Doelgroep en culturele gevoeligheid

ChatGPT houdt geen rekening met specifieke doelgroepen of culturele gevoeligheden, wat kan leiden tot ongepaste inhoud. Begeleiding en controle door een menselijke copywriter is essentieel om de gegenereerde tekst te beoordelen, ongepaste inhoud te herkennen en aanpassingen te doen.

ChatGPT: jouw vervanger of versterker?

“AI will not replace writers. However, writers who use AI will replace writers who don’t.” – Kevin Kelly, Co-founder of Wired magazine

De kern van effectieve, overtuigende copy ligt in het menselijk perspectief, creativiteit en emotionele intelligentie. Het is belangrijk om de doelgroep direct aan te spreken, rekening te houden met hun behoeften en interesses, en gevoelens op te wekken. Zo creëer je namelijk een band op en zorg je ervoor dat een potentiële klant jou kiest in plaats van de concurrent.

Hoewel ChatGPT een krachtig middel is om informatie te verstrekken en teksten te genereren, mist het deze essentiële aspecten en kan dus niet dezelfde betrokkenheid en impact creëren als een getalenteerde, menselijke copywriter. Het is jouw unieke benadering, intuïtie en authenticiteit die zorgen voor een boeiende copy die de lezer niet alleen raakt, maar ook overtuigt. Jouw vermogen om echt te verbinden met de doelgroep en de juiste tone of voice te gebruiken is iets waar ChatGPT niet tegenop kan.

Een combinatie van ChatGPT & copywriter lijkt de ideale (en misschien wel de enige) oplossing te zijn. Door de technologische mogelijkheden van ChatGPT te combineren met jouw unieke touch, kun je je potentieel maximaliseren en uitblinken in je vakgebied.

Een klein voorbeeld

Veel klantenservice bedrijven maken tegenwoordig gebruik van chatbots. Hoewel deze chatbots routinetaken en veelgestelde vragen snel kunnen afhandelen, missen ze een persoonlijke en empathische klantbenadering, wat essentieel is in deze klantgerichte wereld. Hierdoor gaan bedrijven voor een combinatie van chatbot en menselijke ondersteuning; klanten die door een chatbot worden geholpen, worden wanneer nodig doorverwezen naar een medewerker.

Samenwerking mens en AI
Samenwerking mens en AI

Is deze blog nou geschreven door ChatGPT!?

Wanneer het voor de lezer klinkt alsof de copy door een robot is geschreven, is de kans groot dat hij niet doorleest en niet meer terugkomt

Ben je er nog en lees je nog door? Dat is geen toeval. Het is het resultaat van de inspanningen om een copy te creëren die niet alleen informatief is, maar ook jouw emoties aanspreekt. Een copy die jou het gevoel geeft dat er een echte persoon achter zit, iemand die begrijpt wat jij als lezer zoekt. De woorden en zinnen zijn zorgvuldig gekozen en samengesteld met als doel: jou raken, inspireren en informeren.

Dus, kunnen we concluderen dat deze blog niét puur door ChatGPT is geschreven? Ja. Is ChatGPT echter wel gebruikt als hulpmiddel bij het schrijven van deze blog? Ook ja. De gele gedeeltes die je eerder bent tegengekomen, zijn teksten die ik plat heb overgenomen van ChatGPT, zonder mijn eigen aanpassingen. Deze teksten vormen minder dan 8% van de hele blog. Zegt veel, hè? De overige teksten zijn geschreven door mij, en in combinatie met ChatGPT.

Van het verzamelen van algemene informatie/concepten tot het maken van specifieke aanpassingen, ChatGPT heeft mij op de volgende manieren geholpen:

  • De titel en kopjes beter, pakkender verwoorden
  • Ideeën, invalshoeken en informatie genereren
  • Synoniemen, betekenissen en beschrijvingen genereren
  • Teksten uitbreiden of juist beknopter formuleren, afhankelijk van de context
  • Zinnen anders (of simpeler) verwoorden
  • Teksten controleren op taal- en grammaticafouten
  • Bepaalde zinnen anders formuleren om de boodschap effectiever over te brengen

Toch nog bezorgd?

Toch bezorgd om ChatGPT en de mogelijke gevolgen voor je baan als copywriter? Blijf jezelf dan ontwikkelen in marketing en upgrade je skills tot bijvoorbeeld een volwaardig digital marketeer. Van Social Media Marketing tot aan webdesign, op ‘t internet zijn er waardevolle cursussen te vinden die je kunt volgen. Op deze manier vergroot je niet alleen je waarde als professional, maar toon je ook aan dat je niet vervangbaar bent en kun je je carrière succesvol voortzetten in dit digitale tijdperk.

Hybride intelligentie: ChatGPT en moderne copywriters hand in hand