Informatiebeveiligingsbeleid

Management van İMA Contact; accepteert bedrijfsinformatie als een uiterst waardevol bezit en handelt bij haar activiteiten volgens het principe van “Informatiebescherming”. Ons management en onze medewerkers verbinden zich ertoe de volgende activiteiten uit te voeren; informatiebeveiliging tot stand te brengen, te exploiteren en continu te verbeteren om de vertrouwelijkheid van de informatie die we hebben van onze klanten, werknemers, het bedrijf en belanghebbenden te beschermen, om ervoor te zorgen dat de informatie constant up-to-date en nauwkeurig is. De onderstaande activiteiten zullen zorgvuldig uitvoeren:

  • Kennis en informatie waarderen en beschermen
  • Voldoen aan informatiebeveiligingsverplichtingen uit wettelijke voorschriften of contracten met betrekking tot onze activiteiten
  • Bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatiemiddelen
  • Het bewustzijn van onze medewerkers, klanten en leveranciers over informatiebeveiliging vergroten en hun bewustzijn voor de bescherming van hun informatie en die van hun belanghebbenden vergroten
  • De middelen, regelingen en voorwaarden aanbieden die de continuïteit van onze basis- en ondersteunende bedrijfsactiviteiten zonder onderbreking of met de minste onderbreking verzekeren
  • Ervoor zorgen dat informatie wordt beveiligd door informatiebeveiligingsrisico’s effectief te beheren
  • Informatiebeveiligingsrollen en verantwoordelijkheden bepalen, om de nodige middelen aan te bieden

iMA Contact Management